Friday, March 2, 2012

VMware Workstation 8

VMware Workstation 8 วันนี้ผมก็จะมานำเสนอโปรแกรมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ VMware Workstation 8 เป็นโปรแกรมสำหรับจำลองระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์หลัก โดยปกติแล้วในคอมพิวเตอร์ของเราจะรันระบบปฏิบัติการได้แค่อยางเดียวเท่านั้น แต่โปรแกรม VMware Workstation 8 สามารถทำให้เราเล่นระบบปฏิบัติการพร้อม ๆ กันได้หลาย ๆ ตัว เป็นการแบ่งทรัพยากรคอมพิวเตอร์ออกไปเป็นส่วน ๆ แล้วก็ให้รันระบบปฏิบัติการที่เราติดตั้งลงไป เหมือนกับว่าในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว มีหลาย ๆ ระบบปฏิบัตการอยู่ และแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นผมอาจจะใช้ VMware Workstation 8 แบ่งคอมพิวพิวเตอร์ของผมออกไปเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกก็จะใช้ Windows 7 สำหรับทำงานต่าง ๆ บรา ๆ ๆ ๆ และส่วนที่ 2 ผมก็จะลง Linux สำหรับเอาไว้รันพวกโปรแกรมของ Server ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Web Serve, Database Server, FTP Server และ [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม