Saturday, March 10, 2012

uTorrent 2.2

ดาวน์โหลด uTorrent 2.2 สำหรับคนที่ชอบการโหลดบิทแล้ว จะพลาดไม่ได้เลยกับโปรแกรม uTorrent 2.2 เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการดาวน์โหลด Bit Torrent ซึ่งมีการเชื่อมต่อกันแบบ P2P คือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอีกหลาย ๆ เครื่อง เป็นเหมือน Multi Computer uTorrent 2.2 เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก ๆ ในการดาวน์โหลดไฟล์ เพราะว่า uTorrent 2.2 มีคุณสมบัติในการดาวน์โหลดต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปิดเครื่องไปแล้ว เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ก็สามารถดาวน์โหลดต่อจากเดิมได้ทันที นี่คือความสามารถของ uTorrent 2.2 ที่โปรแกรมอื่น ๆ ไม่มี uTorrent 2.2 เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้การทำงานกับ Windows เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด ด้วยการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม uTorrent 2.2 ที่สมบูรณ์ สังเหตุได้จากการใช้งาน และการตอบรับของสมาชิกผู้ใช้งานหลาย ๆ ท่าน เป็นที่ยอมรับว่าโปรแกรม uTorrent 2.2 คือโปรแกรมที่เหมาะสมมากที่สุด ในการนำเอามาใช้เป็นโปรแกรมสำหรับเล่น Bit [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม