Friday, March 9, 2012

Foxit Reader 4.3

ดาวน์โหลด Foxit Reader 4.3 เครื่องมือเอกสารชนิดหนึ่ง ที่เอาไว้จัดการกับเอกสาร PDF ที่มีอยู่ในตัวโปรแกรม Foxit Reader 4.3 นั้นมีคุณภาพมาก ๆ โปรแกรม Foxit Reader 4.3 มีเครื่องมือจัดการเอกสารได้เหมือนกัน Word แต่ว่า Foxit Reader 4.3 เอาไว้สำหรับใช้งานกับไฟล์ที่เป็ .pdf นั่นเอง ข้อดีของ .pdf คือ เอกสารของคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้จากผู้อื่น ทำให้คุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของไฟล์ที่คุณสร้างขึ้นเองได้สมบูรณ์แบบ และไม่ค้องกังวลเรื่องเครดิต เพราะว่า Foxit Reader 4.3 จะติดส่วนนี้ให้คุณเองง่าย ๆ Foxit Reader 4.3 ยังมีความสามารถในการแปลงเอกสารที่เป็น .doc ให้ไปเป็นแบบ .pdf พร้อมใส่ลายเซ็นให้คุณได้ด้วย แบบนี้สิ ที่เค้าเรียกว่าโปรแกรมจัดการกับ .pdf ที่สมบูรณ์แบบรวมเอาคุณภาพของเครื่องมือไว้จริง ๆ ดาวน์โหลดโปรแรกม Foxit Reader 4.3 [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม