Tuesday, March 6, 2012

FileZilla 3.5

FileZilla 3.5 โปรแกรม FileZilla 3.5 หัวใจหลักของการทำงานกับเว็บไซต์และการดูแลระบบของเว็บไซต์ด้วยการเข้าไปตรวจสอบไฟล์ข้อมูลของ Server จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการควบคุมด้วยโปรแกรม FileZilla 3.5 เพราะฉะนั้นผู้ดูแลเว็บไซต์ทั้งหลายจะใช้โปรแกรมนี้เพื่อส่งไฟล์ที่เขียนขึ้นหรือไฟล์ระบบต่าง ๆ ไปไว้ที่ Server เพื่อให้ Server ทำงานตามโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะต้องนำเอาไฟล์ไปไว้เอง ซึ่งระบบรับส่งไฟล์นี้เรียกว่า File Transfer Protocol และระบบการทำงานนี้ก็มีโปรแกรมหลากหลายเช่นกันที่ทำหน้าที่เหมือนกันกับ FileZilla 3.5 ได้ การทำงานของ FileZilla 3.5 โปรแกรม FileZilla 3.5 มีการทำงานไม่ซับซ้อนมากนัก หลัก ๆ ก็คือการที่ติดต่อกับ FTP Server ซึ่งโปรแกรมจะทำการติดต่อไปยัง Server ดังกล่าวก่อน เพราะฉะนั้นระบบนี้จะต้องมีการกรอกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้งาน เพราะว่าเพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลจากใครก็ได้นั่นเอง และเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จะต้องเก็บรหัสผ่านของ FTP ไว้ให้ดี เมื่อเราติดต่อกับ FTP Server ได้แล้วก็สามารถที่จะรับส่งไฟล์ได้ตามสะดวก และจงอย่าลืมว่า ต้องปิดโปรแกรมทุก ๆ ครั้งหลังทำงานเสร็จ คำค้นหาติดอันดับ:filezilla  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม