Friday, March 23, 2012

โปรแกรมYahoo! Widget Engine 4.5.2

Download Yahoo! Widget Engine 4.5.2 Yahoo! Widget Engine 4.5.2 โปรแกรมเสริมหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากค่าย Yahoo! ที่เป็นมากกว่าโปรแกรมฟรีจริง ๆ ด้วยออฟชั่น การแสดงผลต่าง ๆ มากมายในรูปแบบของ Widget ซึ่งจะแสดงผลออกทางด้านกราฟฟิคที่สวยงาม และน่าเล่น สำหรับท่านที่ต้องการใช้โปรแกรมนี้ สา่มารถดาวน์โหลดเจ้าตัว Yahoo! Widget Engine 4.5.2 ไปใช้งานกันได้แบบฟรี ๆ เลยทีเดียว Yahoo! Widgets enable you to save time and by providing and stay informed a continuously updated at a Glance to your favorite Web services directly on your  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม