Saturday, March 3, 2012

World wide web Download Manager 6

World wide web Download Manager 6 สุดยอดโปรแกรมในตำนาน “World wide web Download Manager 6″ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “IDM 6″ ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทดาวน์โหลด แชร์ไฟล์ต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัด ไฟล์วีดิโอ ไฟล์งานหรือข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรม World wide web Download Manager 6 มีความสามารถในการดาวน์โหลดได้รวดเร็วมาก ๆ และยังมีโครงสร้างการทำงานที่น่าเชื่อถือ และในปัจจุบัน IDM 6 เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เท่ากับว่าการดาวน์โหลด IDM 6 ไปใช้งานในขณะนี้ จะช่วยเพิ่มการทำงานต่าง ๆ และการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญของ World wide web Download Manager 6 คือความน่าเชื่อถือ หากเราไม่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดแล้ว โดยปกติโปรแกรม Browser สำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์จะมีระบบดาวน์โหลดไฟล์ให้อยู่แล้ว แต่มันขาดซึ่งการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เพื่อให้การดาวน์โหลดไฟล์มีความเร็วมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือว่าไฟล์ที่ได้มานั้นจะเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ และสามารถดึงเอาประสิทธิภาพความเร็วออกมาใช้งานให้ได้มากที่สุด [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม