Friday, March 9, 2012

VirtualBox 3.2

ดาวน์โหลด VirtualBox 3.2 โปรแกรม Open Source ที่มีความสามารถในการจำลองการลง OS ในเครื่องของเรา ซึ่งมีทั้งแบบ Unix ( รวมถึง Linux ด้วย ) และ Windows ทำให้เป็นเรื่องง่ายมากในการทดสอบระบบ OS หรือวางระบบเครือขาย Network จำลองโครงสร้างระบบต่าง ๆ ได้ด้วยตัวคุณเองผ่านโปรแกรม VirtualBox 3.2 ที่ถูกออกแบบมาพัฒนาทางด้านนี้โดยเฉพาะ VirtualBox 3.2 เป็นโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาจริง ๆ และมันช่วยให้งานต่าง ๆ ในรูปแบบการจำลองได้ดีเยี่ยม ทำให้เราวิเคราะห์หาข้อผิดปกติหรือ Bug ของการทำงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าไปสู่งานจริง ๆ ในอนาคตได้ โดยที่เราไม่มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ และงานของเราจะดำเนินไปได้ด้วยคุณภาพอีกด้วย ดาวน์โหลด VirtualBox 3.2 ซึ่งเป็นของฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั้งหลายได้พัฒนาสิ่งดี ๆ มาสู่โลกของเรา และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเทคโนโลยี [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม