Friday, March 9, 2012

phpMyAdmin 3.3.9

ดาวน์โหลด phpMyAdmin 3.3.9 โปรแกรม phpMyAdmin 3.3.9 เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ในส่วนของ GUI ที่ใช้สำหรับจัดการกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งปกติแล้ว ถ้าเราจะสร้างฐานข้อมูล หรือจัดการทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล เราจะต้องจัดการผ่าน DOS เท่านั้น แต่ทั้งนี้ เราได้โปรแกรม phpMyAdmin 3.3.9 มาช่วยในการจัดการทุก ๆ อย่างให้เป็นหน้าเว็บไซต์ ที่เราไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมาย และไม่ต้องจำคำสั่งด้วย ทำให้ผู้ใช้งาน phpMyAdmin 3.3.9 นั้นมีความสะดวก และมีผู้ใช้งานมากมายแพร่หลาย phpMyAdmin 3.3.9 เครื่งมือจัดการฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชั่นปัจจุบันได้มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเราได้รวมก ๆ ความสามารถและคุณสมบัติของมันมาให้คุณได้ศึกษาแล้ว สนับสนุนและจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้สมบูรณ์แบบ ทำการเพิ่ม แก้ไข ลบ โชว์ข้อมูล และการทำ [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม