Saturday, March 3, 2012

Kaspersky 12

ดาวน์โหลด Kaspersky 12 โปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky 12 ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสโดยเฉพาะ การทำงานที่ลงตัวและผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ทำให้โปรแกรม Kaspersky 12 ถูกสร้างขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังมีโปรแกรม Kaspersky Net Security 2012 สำหรับการป้องกันที่สูงกว่าและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์คุณ เพราะว่าโปรแกรมแต่ละรุ่นได้ออกแบบมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะของคอมพิวเตอร์ โปรแกร Kaspersky 12 ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์แบบ PC ( Personnel Computer ) ซึ่งแต่ละ License จะอนุญาติใช้งานเฉพาะ 1 คอมพิวเตอร์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อกำหนดการใช้งานและการละเมิดการใช้งานที่มากกว่าการอนุญาติได้ การทำงานของโปรแกรม Kaspersky 12 มีการทำงานแบบ Real-Time คือการปกป้องไวรัสตลอดเวลาการทำงานของคอมพิวเตอร์ และมีการทำงานแบบเบื้องหลัง โดยไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นแต่ปลอดภัย หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีทรัพยากรที่ไม่สูงมาก จะทำให้คอมพิวเตอร์มีอาการกระตุ๊กและค้างบ้างเป็นบางเวลา � Kaspersky 12 ปกป้องน่าเหลือเชื่อ ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัส ป้องกันคอมพิวเตอร์จาก Spyware ป้องกันคอมพิวเตอร์จาก Mulware ป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสชนิดอื่น [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม