Saturday, March 3, 2012

Foxit Reader 5

Foxit Reader 5 จัดการไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Foxit Reader 5 ง่ายทุก ๆ การใช้งาน และรวดเร็วกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานในประเภทเดียวกัน ด้วยจุดเด่นของการทำงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ทำให้โปรแกรม Foxit Reader 5 เป็นเหมือนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับจัดการกับ PDF ทุก ๆ ส่วนของไฟล์ เพราะว่าความสามารถของไฟล์ *.pdf นั้นมีมากกว่า *.doc, *.docx และไฟล์นามสกุลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะจุดเด่นที่สุดของมันคือ การใส่ลิขสิทธิ์ในการป้องกันการคัดลอกข้อมูลในไฟล์ หรือการทำซ้ำ ดัดแปลงข้อมูลต่าง ๆ สามารถทำได้ดีเลยทีเดียว และที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน ไฟล์ PDF มีความสำคัญมากขึ้น เพราะว่าถูกนำมาใช้งานกับเว็บไซต์ และสามารถเปิดอ่านได้บนเว็บไซต์ ทำให้กระแสความต้องการในการหาโปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์อ่านข้อมูลได้นั้นมีมากขึ้นตามมาด้วย และโปรแกรมที่ได้เป็นที่นิยมในครั้งนี้คือ Foxit Reader 5 สุดยอดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ได้เร็วที่สุดในโลก ความสามารถของ Foxit [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม