Saturday, March 10, 2012

FileZilla 3.3

ดาวน์โหลด FileZilla 3.3 มาอีกครั้งกับโปรแกรม FileZilla 3.3 ที่เป็นโปรแกรมสำหรับรับส่งไฟล์ระหว่าง Server กับคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อเป็นการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ Webmaster แล้วจำเป็นอย่างมากสำหรับโปรแกรม FileZilla 3.3 ที่จะนำมาใช้ในการ Upload ไฟล์ขึ้นไปยัง Server เพื่อให้เว็บไซต์นั้น ๆ ทำงานได้อย่างที่เราต้องการ FileZilla 3.3 เป็นโปรแกรมรับส่งไฟล์ที่มีการทำงานแบบ MultiUpload & MultiDownload ซึ่งสามารถที่จะรับส่งไฟล์พร้อม ๆ กันได้ถึง 10 ไฟล์ ทำให้ FileZilla 3.3 นั้นมีความเร็วสูงมาก ๆ อละทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างมากในวงการของนักพัฒนาเว็บไซต์ ดาวน์โหลด FileZilla 3.3 ไปใช้งานได้ทันที เพื่อให้การรับส่งไฟล์ของคุณเป็นไปด้วยความเร็วสูงสุด และยังมีช่วงหน่วงเวลาในการรับส่งแค่ 1 วินาทีเท่านั้น นี่เป็นคุณสมบัติคร่าว ๆ ของโปรแกรม FileZilla 3.3 เท่านั้น [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม