Friday, March 9, 2012

FastPictureViewer 1.3

ดาวน์โหลด FastPictureViewer 1.3 โปรแกรมสำหรับเปิดรูปขึ้นมาแบบรวดเร็วและไม่กินทรัพยากรเครื่องมากเกินไป FastPictureViewer 1.3 จากค่ายพัฒนา Axel Rietschin Software Developments ที่ทุ่มเททำโปรแกรมนี้ขึ้นมาให้ใช้งานเป็นโปรแกรมประเภท Freeware สามารถใช้งานได้ทั่วไปแบบฟรี ๆ โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องซื้อโปรแกรม ทำให้โปรแกรม FastPictureViewer 1.3 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะว่าโปรแกรม FastPictureViewer 1.3 มีข้อเด่นในด้านของความเร็ว มันสามารถเปิดรูปได้เร็วสุด ๆ จริง ๆ FastPictureViewer 1.3 ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของรูป ถึงระดับพิกเซล ทำให้เกิดความละเอียดและแม่นยำสูง ถ้าคุณยังไม่มีโปรแกรมนี้ไว้ใช้งาน เราแนะนำให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมดี ๆ แบบนี้ไปติดตั้ง เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับการดูรูปภาพของคุณอย่างเต็มเปี่ยม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม