Saturday, March 3, 2012

ESET Smart Security 5

ESET Smart Security 5 โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Smart Security 5 สุดยอดเครื่องมือป้องกันไวรัสทั้งในคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ อีเมลล์ การป้องกันจาก Hacker และ Robots ต่าง ๆ รวมถึงไวรัสทุก ๆ ประเภทด้วยสมองกลอัจฉริยะที่ทาง ESET ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมอย่างหนัก พร้อมทั้งทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า ESET Smart Security มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสูงมาก ๆ ด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ได้นำมาซึ่งการพัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สามารรถแก้ไขปัญหาการติดไวรัสและการแพร่กระจายต่าง ๆ ของไวรัสที่เกิดขึ้นเหมือนเชื้อโรค และมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้หมดไป ด้วยความสามารถของโปรแกรม ESET Smart Security 5 จะเป็นคำตอบของการใช้งานในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดีที่สุด ESET Smart Security 5 เวอร์ชั่น 32 bit และ 64 bit โปรแกรม ESET [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม