Saturday, March 3, 2012

Defraggler 2.06

Defraggler 2.06 โปรแกรมสร้างความเป็นระบบระเบียบให้กับข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Defraggler 2.06 เป็นโปรแกรมในเครือเดียวกับโปรแกรมทำความสะอาด ccleaner 3 ที่โด่งดังและมีผู้ใช้งานกันทั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จเป็นอย่างมาก กับการพัฒนา Solfware ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งยังมีกระบวนการจัดการกับข้อมูลภายในหน่อยความจำหลักได้มากที่สุด และทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ได้แบบรวดเร็ว ทำให้การใช้งานและการทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาคอมพิวเตอร์เกิดอาการค้างระหว่างการทำงาน แระสิทธิภาพการเก็บข้อมูลสูง ทั้งในด้านของการอ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลลงสู่ HDD มีคุณภาพสูงสุด โปรแกรม Defraggler 2.06 จึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานอย่างมาก Defraggler 2.06 กับกระบวรการทำงาน ประมวลผลข้อมูลภายใน HDD ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและความผิดพลาดของ HDD เพื่อไม่ให้บันทึกข้อมูลในส่วนที่เสีย เรียงข้อมูลแบบต้นไม้ เพื่อให้เร็วและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ จัดการข้อมูลใหม่ที่จะเพิ่มลงมา และข้อมูลเก่าให้เป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ HDD ทำงานน้อยลง คอมพิวเตอร์ของคุณจะเร็ว ถ้าหากมีการจัดเรียงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ Defraggler 2.06 on Youtube Defraggler 2.06 คำค้นหาติดอันดับ:piriform defraggler  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม