Tuesday, March 6, 2012

AVG Internet Security 2011

ดาวน์โหลด AVG Internet Security 2011 จากเทคโนโลยีการผลิต AVG Free Edition 10 ทำให้นำไปสู่การสร้างเครื่องมือที่ดีกว่าในชื่อว่า AVG Internet Security 2011 โปรแกรมป้องกันไวรัสในตำนาน ที่เรื่องชื่อและได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปี 2011 นี้ด้วยการรวมตัวกันพัฒนามันขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต การใช้งานเว็บไซต์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่าย ซึ่งมีแต่ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การแก้ไขอย่างจริง ๆ จัง ๆ ด้วยการคิดค้นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สามารถที่จะป้องกันได้ทุก ๆ ประเภทในการใช้งานอินเตอร์เน็ตขึ้นมาโดยให้ชื่อว่า AVG Internet Security 2011 AVG Internet Security 2011 มีความสามารถพิเศษในการป้องกัน Robots และโปรแกรมทำงานอัตโนมัติต่าง ๆ ด้วยการวิเคาะห์การทำงานของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในระบบปฏิบัติการ และวิเคราะห์โครงสร้างของระบบรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเริ่มต้นทำงานในระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมนั้น ๆ ปลอดภัยและไม่ใช่ไวรัส จึงจะสามารถทำงานได้ AVG Internet Security 2011 [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม