Sunday, May 13, 2012

Facebook: มาแล้ว Facebook Pages แบบใหม่บังคับใช้ 30 มีนาคมนี้

หลังจาก Facebook Profile ได้เปลี่ยนเป็น Timeline ให้เราได้ใช้งานกันมาสักระยะ จนถึงตอนนนี้ทาง Facebook ได้รุกคืบการปรับปรุงมาถึง Facebook Pages แล้วโดยมีการปรับปรุงเหมือนกับรูปแบบของ Timeline ครับ โดยหลังจากที่ (อ่านต่อ)…  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม