Sunday, May 13, 2012

ดาวน์โหลดโปรแกรมแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเพื่อนๆ Connectify 3.2.0.22201

Connectify เป็นโปรแกรมแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเพื่อนๆโดยการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นเครื่องส่งสัญญาณ WiFi ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆของคุณหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ WiFi Hotspot จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็นตัวกระจายสัญญาณ WiFi จะต้องใช้ os หรือ ระบบปฏิบัติการ windows 7 เท่านั้น โดยโปรแกรม Connectify สามารถกระจายสัญญาณ WiFi ให้ผู้ใช้งานมากว่า 30 เครื่องและนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงให้มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้รูปแบบหน้าตาของโปรแกรมก็มีความสวยงามมากขึ้น คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้จากลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง Click Download Now The Connectify application will turn your Windows 7 laptop into a WiFi Hotspot to share the world wide web with friends, co-workers, and mobile devices. Connectify is operating inside the  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม