Thursday, May 24, 2012

Infographic: Facebook Fan Page Timeline Tutorial

อีกประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น หน้า Facebook Fanpage ก็จะถูกปรับให้เหมือนกับ Timeline แล้ว สิ่งที่มาพร้อมกับ Fanpage Timeline นั้นมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันทั้งกฏใหม่ และมุมมองแบบใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานได้เคยนำเสนอข้อมูลตรงส่วนนี้ไปบ้างแล้ว (อ่านต่อ)…  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม