Saturday, May 26, 2012

Download: Free Opener โปรแกรมเดียวรองรับนามสกุลไฟล์มากกว่า 80 ชนิด

คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องทำการติดตั้งหลายๆ โปรแกรมเพื่อให้สามารถเปิดไฟล์นามสกุลต่างๆ ที่ต้องการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ หากใช้ผมขอแนะนำโปรแกรมนี้ครับ Free Opener เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดไฟล์นามสกุลต่างๆ มากกว่า 80 ชนิด ได้ด้วยโปรแกรมเดียว โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมเลยครับ Free Opener เป็น ฟรีแวร์ ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเปิดดู, แก้ไข และ ปริ๊น งานออกมา มากกว่า 80...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม