Thursday, May 17, 2012

Facebook: Facebook แนะนำบริการ Interests Lists ไม่พลาดสิ่งที่เราสนใจ

Facebook แนะนำบริการที่เราสามารถติดตามสิ่งที่เราสนใจได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเราสามารถจัดแยกสิ่งที่สนใจในแต่ละรายการได้ด้วยบริการ interest lists และเรายังสามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการจะเห็นจากรายการนั้นๆ ได้อีกด้วย โดยเมนู INTEREST จะปรากฏอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ ซึ่งผู้ใช้สามารถ Subscribe lists จากของ ผู้ใช้คนอื่นที่สร้างรายการเอาไว้ได้ด้วย, (อ่านต่อ)…  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม