Sunday, May 13, 2012

Download: EasyBCD ฟรีโปรแกรมจัดการ Boot Menu ออกใหม่รองรับ Windows 8

สำหรับใครที่เคยใช้งาน Windows Vista หรือ Windows 7 แบบ Dual Boot น่าจะรู้จักโปรแกรม EasyBCD กันบ้าง แต่สำหรับมือใหม่โปรแกรม EasyBCD เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ (อ่านต่อ)…  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม