Thursday, May 24, 2012

เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๕ (คนสองมิติ)

เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น เล่ม ๑๕ (คนสองมิติ) สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนอนิจจัง เป็นความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนอนิจจัง เป็นความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นเช่นนี้ตลอดไปนิรันดรกาล ไม่มีผู้ใดเป็นสมบัติของใครทั้งนั้น แม้แต่ตัวของเราเองก็หาได้เป็นของเราไม่ รู้อย่างนี้แล้วจะยื้อแย่งกันไปทำไมให้เหนื่อยเปล่า ด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีที่สั่งสมกันมา ทำให้เราได้มาพบพาน เจอะเจอกันอีกในชาตินี้ อานิสงส์นี้จะช่วยเกื้อหนุนให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรม คำนิยม ขอแสดงความยินดีที่คุณสุนิรินธน์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในนักเขียนของชุดหนังสือธรรมะเรื่องจริงฯ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม