Saturday, May 26, 2012

Infographic: วิวัฒนาการของ Virus Computer เป็นอย่างไรมาดูกัน

บทความ Infographic ครั้งนี้เป็นอีกบทความที่น่าสนใจทีเดียวครับ สิ่งหนึ่งที่เติบโตควบคู่มากับคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนาตามๆ กันมานั้นก็คือ Virus ครับ บทความ Infographic นี้จะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของรูปแบบการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตโดยแบ่งออกเป็นยุคๆ เช่น ยุคของ Virus ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะความสนุก ความคึกคะนอง ของผู้สร้าง โดยเริ่มมีครั้งแรกเมื่อ 1986 Brain คือ Virus ตัวแรกบน MS-DOS ส่วนยุคอื่นๆ สามารถติดตามได้จาก...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม