Friday, August 24, 2012

NetBeans IDE 7.1

ก่อนหน้านี้ที่ได้มีการออกตัวโปรแกรม NetBeans IDE 7 ออกมาให้ผู้ใช้งานได้ทำการดาวน์โหลดไปใช้งาน และใช้พัฒนา Application ของตัวเองมากมาย ในปัจจุบัน ทางผู้สนับสนุน NetBeans ได้ออกตัวโปรแกรมเวอร์ชั่น NetBeans IDE 7.1 ออกมาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว โดยพัฒนาและเสริมความสามารถบางส่วนเข้าไป เพื่อให้ NetBeans IDE นั้นเป็น IDE (Integrated Development Environment) ที่มีทั้งคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมหรือ Application แปลก ๆ ใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือที่อยู่ใน NetBeans IDE นั่นเอง ดาวน์โหลด NetBeans IDE 7.1 สำหรับโปรแกรมสร้างและพัฒนา Application ที่สมบูรณ์แบบ ในเวอร์ชั่น 7.1 ได้เพิ่มความสามารถของการสนับสนุนการทำงานของ JavaFX 2.0 โดยเปิดใช้งานคุณสมบัติของ Compile/Debug/Profile อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีการปรับปรุงการแสดงผล CSS3 รวมถึงเครื่องมือการใช้ CSS3 ให้สนับสนุนการแสดงผลทุก ๆ Browser และแก้ไขการทำงานของ Swing, JavaFX ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใหม่ล่าสุด NetBeans IDE  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม