Friday, August 24, 2012

TightVNC 2.5

โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล TightVNC 2.5 พัฒนามาจากเวอร์ชั่น TightVNC 2.0 ซึ่งเรียกได้ว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดมาก ๆ จากทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรมที่ทำออกมาให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดไปใช้งานอย่างฟรี ๆ ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้งานทางด้านอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญมาก ๆ และมีประโยชน์กับผู้ใช้งานแทบทุกโปรแกรม และ TightVNC 2.5 ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีประโยชน์กับนักท่องอินเตอร์เน็ตในสังคมปัจจุบันอย่างมาก ยกตัวอย่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องการความช่วยเหลือ ในการติดตั้งโปรแกรมลงสู่คอมพิวเตอร์ และส่งคำขอช่วยเหลือไปหาเพื่อนของเขาผ่านอีเมลล์ เมื่อเพื่อนของเขาได้เปิดอ่านอีเมลล์ เขาสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม TightVNC 2.5 ในการเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เพื่อนของเขาต้องการผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลจากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นแล้วจึงสรุปผลได้ว่า โปรแกรม TightVNC 2.5 เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ทำออกมาในรูปแบบของ Open Source อีกด้วย จึงทำให้มีผู้ใช้งานใช้งานโปรกรมนี้กันอย่างมากมาย ความสามารกหลัก ๆ ของโปแรกรม TightVNC 2.5: สำหรับเวอร์ชั่นที่เป็น Windows สามารถที่จะรับส่งไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องได้ สนับสนุนการใส่ Drive CD/DVD เพื่อทำการช่วยเหลือสำหรับ Windows 2000 ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการเข้ารหัสภาพ JPEG และรับส่งด้วยความรวดเร็ว ทำให้ภาพไม่กระตุก เพิ่มการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยผ่าน World wide web Browser (new)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม