Friday, August 24, 2012

Firefox 13 Beta 1

หลังจากที่ทาง Mozilla business ได้เปิดตัว Internet Browser เวอร์ชั้น Firefox 12 ออกมาให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดไปใช้งานอย่างเป็นทางการ ก็ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลด Firefox 13 Beta 1 เวอร์ชั่นล่าสุดที่จะทำการอัพเดตเป็นตัวเต็มในเวอร์ชั่น Firefox 13 กันต่อไปในอนาคต เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาโปรแกรม Internet Browser ระดับโลก และมีผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ที่คอยสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคุณภาพแบบนี้อยู่อย่างเสมอ อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Firefox 13 Beta 1 ยังไม่ใช้เวอร์ชั่นเต็ม และยังคงอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นช่วง BETA นั่นเอง แต่ก็ยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย และหากพบข้อผิดพลาดต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรม ระบบของโปรแกรมก็จะมีการส่งข้อมูลความผิดพลาดต่าง ๆ เหล่านั้นกลับไปสู่องค์กร Mozilla business ที่ทำการพัฒนาและปรับปรุ่งแก้ไข รวมถึงปรับปรุงข้อผิดพลาดของการทำงานของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้หากไม่พบข้อผิดพลาดแล้ว ผู้ใช้งานทุกท่านก็จะได้ใช้งาน Firefox 13 ตัวเต็ม ๆ ที่แรงสุดขั้วกันอย่างแน่นอน ความสามารถหลัก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม