Friday, August 24, 2012

Total Uninstall

โปรแกร Total Uninstall ใช้สำหรับลบโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการแล้ว ออกจากคอมพิวเตอร์และทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงไฟล์ขยะที่โปรแกรมนั้นเคยสร้างทิ้งไว้ให้กับระบบออกไปด้วย ปัจจุบันโปรแกรม Total Uninstall ได้ออกเวอร์ชั่น Total Uninstall 6 และ Total Uninstall 6.0.1 ตามลำดับ ดาวน์โหลด Total Uninstall 6 ปัจจุบันโปรแกรม Total Uninstall มีการพัฒนาอยู่ที่เวอร์ชั่น Total Uninstall 6.x.x ซึ่งความสามารถและการรองรับการทำงานในการถอดการติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ในระดับเดียวกัน นอกจากจะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่น Total Uninstall 7 จะมีความสามารถอื่น ๆ ที่มากขึ้นจากเดิมนั่นเอง เรามาดูความสามารถของโปรแกรม Total Uninstall กันเลยดีกว่า ว่ามันทำอะไรให้เราได้บ้าง ความสามารถ standard skilled  วิเคาะห์โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน ใช่ ใช่  ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมใหม่ ใช่ ใช่  เพิ่มโปรแกรมสำหรับติดตั้ง วิเคราะห์ และถอนการติดตั้ง ใช่ ใช่  วิเคราะห์และถอนการติดตั้งโปรแกรมแบบสิ้นเชิง ใช่ ใช่  ส่งออกโปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน รวมถึงรายการโปรแกรมที่ทำการวิเคราะห์ ใช่ ใช่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม