Friday, August 24, 2012

Avira 2012

ต้อนรับเกือบจะกลางปี โปรแกรมดี ๆ ในปี 2012 สำหรับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสชั้นนำของโลก Avira 2012 โปรแกรมป้องกันการคุกคามของไวรัสจากคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่โดดเด่น และมีผู้ใช้งานระดับแนวหน้าของโลกกันเลยทีเดียว อันเนื่องมาจากใช้งานง่าย มีระบบอัพเดตข้อมูลไวรัสและศูนย์รวบรวมไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกชนิดบนโลก ทั้งในรูปแบบการกระจายตัวทางอินเตอร์เน็ต และการฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์สื่อสาร Avira สามารถกำจัดไวรัสพวกนั้นก่อนเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทำให้มันมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก และสำหรับคนไทยแล้ว โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีเลยจริง ๆ เนื่องจากว่าทั้งฟรีและดีนั่นเอง โปรแกรม Avira 2012 ถูกพัฒนาจากรุ่นก่อน ๆ ไปอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการแพร่กระจายของไวรัส และเพื่อให้สามารถยับยั้งการทำงานของไวรัส ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับระบบคอมพิวเตอร์ และช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถูกทำลาย เพราะฉะนั้น ทีมงานผู้พัฒนา Avira ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต่าง ๆ หากเกิดไวรัสผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ จึงได้คิดค้นกลวิธีที่ฉลาด การทำงานแบบอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานอยู่เบื้องหลัง ทั้ง 3 สิ่งนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานความสามารถของโปรแกรม Avira ในเวอร์ชั่น Avira 2012 ที่หาได้ยากจริง ๆ เพราะต้องใช้ข้อมูลมหาศาลในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น Avira จึงมีการอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสและชื่อไวรัสอย่างสม่ำเสมอและอัพเดตทันทีหลังจากพบไวรัสที่ไม่ปลอดภัยและมีความรุงแรงอยู่ในระดับสูง จากกราฟการอัพเดตฐานข้อมูลไวรัส พบว่าโปรแกรม Avira อยู่ในอันดับที่ 4 ซึ่งถือว่ามีการอัพเดตที่ดีที่สุด ถ้ากล่าวถึงเฉพาะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ผู้พัฒนาปล่อยให้ดาวน์โหลดมาใช้งานฟรี เพราะฉะนั้น Avira 2012  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม