Thursday, April 5, 2012

บริการกันลืมกับ Toodledo.com

บริการตัวนี้เป็นหนึ่งในบริการที่ผมนำเสนอใน Slide จากงาน BarcampBkk3 ในหัวข้อ Freeware and Free Services For IT Freelancer. นะครับ ซึ่งความสามารถของ toodledo.com ก็คือ ให้บริการจดโน๊ตกันลืม หรือที่เราเรียกกันว่า To do list นั่นเองครับ


ใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Windows Mobile น่าจะคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้ดี เพราะเราสามารถ กรอกสิ่งที่เราต้องทำในอนาคต แล้วก็ให้มันเตือนเราได้ เพราะในยุคปัจจุบัน เรามีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะไปหมด จะใช้สมองจำก็ไม่ไหว ก็ใช้บริการของ toodledo.com นี่แหละครับ ง่ายดี
ความสามารถของ Toodledo.com

กรอกสิ่งที่คุณต้องทำ แล้ว ปรับแต่งมันตามใจอยาก เช่นจะแยกงานนี้ใส่ Folder ย่อย , จะสร้างงานย่อยมาต่องานหลีกก็ได้ ,  กำหนดความสำคัญจากมากไปน้อย , ตั้งเป็นเป้าหมาย , ใส่ Note เข้าไป , ใส่ Tag เพื่อคัดแยกหมวดหมู่ก็ได้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม