Wednesday, April 25, 2012

โหลด Auslogics Disk Defrag โปรแกรม defrag ฮาร์ดดิส

โหลด Auslogics Disk Defrag โปรแกรม defrag ฮาร์ดดิส Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรม defrag ฮาร์ดดิส เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ไปสักระยะหนึ่ง อาจจะมีการเก็บไฟล์ข้อมูลเช่น ภาพ เพลง หนัง เกมส์ เป็นต้น ฮาร์ดดิสที่เราใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบ แผ่นแม่เหล็ก เมื่อ Windows บันทึกไฟล์ลงฮาร์ดดิสไฟล์ก็จะกระจัดกระจาย ไปตามพื้นที่ต่าง ทำให้เวลาเรียก ใช้ข้อมูลหัวอ่านต้องวิ่งอ่านไฟล์จากตำแหน่งนึง แล้วจะต้องวิ่งไปอ่านอีกตำแหน่งนึง ทำให่เสียเวลาในการเข้าถึง ไฟล์ข้อมูล โปรแกรม Auslogics Disk Defrag จะช่วยจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสของคุณให้อยู่ใกล้กันทำให้ ลดเวลาในการเข้าถึงไฟล์ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้นครับ คำค้น:โปรแกรม defragment 2011 (51)Auslogics Disk Defrag (24)AusLogics Disk Defrag 2011 (14)defragment ดี ที่สุด (10)โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสที่ดีที่สุด (10)auslogics disk defrag  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม