Sunday, April 15, 2012

ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF24 Creator 3.5.3

PDF24 Creator เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF จากไฟล์ใดๆก็ได้ที่คุณสามารถที่จะพิมพ์ได้ช่วยให้คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ออกมาจากเกือบทุกโปรแกรมที่จะให้ตัวเลือกการพิมพ์ที่ใด ๆ การติดตั้งการติดตั้งผู้สร้าง PDF24 ลักษณะเหมือนกับคุณสร้างเครื่องพิมพ์ PDF ชื่อ pdf24 คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์นี้ใน Windows เช่นเครื่องพิมพ์อื่น ๆ หลังจากที่พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ pdf24 เป็นไฟล์ PDF จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและช่วยเปิด ที่นี่คุณสามารถบันทึกการแสดงหรือแก้ไขไฟล์ PDF โปรแกรมแปลงไฟล์PDF24 Creator เป็นฟรีแวร์ที่ใช้สร้างรูปแบบไฟล์ PDF มีโปรแกรมแก้ไข PDF ซึ่งคุณสามารถใช้ในการผสานรูปแบบไฟล์ PDF หลายอย่างใดอย่างหนึ่ง, แยกไฟล์ PDF, โหลดแยกไฟล์จากหน้าเว็บจากไฟล์ PDF, คัดลอกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งหน้าจากที่หนึ่งไปยังอีกรูปแบบไฟล์ PDF, การตั้งค่าคุณสมบัติของเอกสารเช่นชื่อเรื่องและผู้เขียน, เข้ารหัสไฟล์ PDF และป้องกันไม่ให้จึงไม่ได้รับอนุญาตจากการพิมพ์, แปลงเอกสารเช่น Word, Excel หรือภาพที่เป็น PDF หรือลงชื่อเข้าใช้ไฟล์ PDFการจัดการแบบบูรณาการสำรวจความสะดวกในการเอกสาร PDF แสดงตัวอย่างของเอกสาร PDF แต่ละที่ช่วยให้คุณมีภาพรวมที่รวดเร็วและช่วยในการแก้ไขดู  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม