Monday, April 9, 2012

ดาวน์โหลดโปรแกรมกำจัดไวรัสและสปายแวร์ Norton AntiVirus 2012

Norton AntiVirus เป็นโปรแกรมกำจัดไวรัสและสปายแวร์อันดับหนึ่งของโปรแกรมสแกนไวรัสทั้งหมดจากผู้ใช้ทั่วโลก ด้วยความสามารถในการป้องกันไวรัสสปายแวร์และภัยคุกคามที่เป็นอันตรายอื่นๆจากไวรัสประเภทต่างๆ โปรแกรมกำจัดไวรัส Norton AntiVirus สามารถตรวจพบไวรัสและภัยคุกคามจากสปายแวร์ หรือจาก worm ซึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสอื่นมักจะตรวจพอไม่เจอ โปรแกรมจะทำการหยุดการทำงานของไวรัสทั้งหลายและลบไฟล์ที่เป็นไวรัสเหล่านั้นทิ้งไปแบบไม่ให้เหลือซาก และนอกจากนี้โปรแกรมสแกนไวรัส Norton AntiVirus ยังสแกนและทำความสะอาดทั้งหมดของสิ่งที่แนบมากับอีเมล์และ instant messaging (IM)ซึ่งเป็นการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการที่ได้รับไวรัสหรือเป็นการลดการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ด้วยการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัส Norton AntiVirus ที่มีการปรับปรุงและอัพเดตอย่างต่อเนื่องทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะปลอดภัยจากภัยคุกคามจากไวรัสประเภทต่างๆอย่างแน่นอน คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้จากลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง Symantec’s Norton AntiVirus 2012 – Winning protection against viruses, spyware, and other malicious threats! Heuristically detects Spyware threats, detects blocks Internet worm attacks, and protects email. Norton AntiVirus blocks viruses and  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม