Thursday, April 12, 2012

ดาวน์โหลดโปรแกรมสแกนไวรัส Ad-conscious 9.6

Ad-conscious เป็นโปรแกรมสแกนไวรัสที่เน้นป้องกันภัยจากไวรัสประเภท สปายแวร์ แอดแวร์ และมัลแวร์ เป็นพิเศษ เพราะโปรแกรมสแกนไวรัสทั่วไปในปัจจุบันมักไม่ใส่ใจไวรัสประเภทนี้แต่โปรแกรมสแกนไวรัส Ad-conscious จะช่วยดูแลความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสทุกประเภทแต่จะเน้นหนักไปที่ไวรัสพวก สปายแวร์ แอดแวร์ และมัลแวร์ เป็นพิเศษ ซึ่งไวรัสเหล่านี้มักแฝงตัวมากับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแฝงตัวมากับ Email ซึ่งมันจะฝังตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณส่งผลให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้ช้าและอาจถึงกับเครื่องแฮ้งเลยทีเดียว ด้วยความสามารถของโปรแกรมสแกนไวรัส Ad-conscious ที่สามารถค้นหาและทำลายล้างไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละโปรแกรมร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลมัลแวร์ ทำให้การตรวจจับโปรแกรมอันตรายเป็นไปอย่างแม่นยำ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้จากลิงค์ด้านล่างครับ We have taken the security item millions of folks know and trust one step further to give all users the Power to Protect themselves online. By combining Lavasoft s pioneer anti-spyware technology with traditional  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม