Monday, June 18, 2012

รวยเร็วด้วย SET50 Index Futures ไม่ยาก

รวยเร็วด้วย SET50 Index Futures ไม่ยาก แนะนำการลงทุนรูปแบบใหม่ชนิดหนึ่งที่กำไรอื้อ ซื้อขายง่าย ใช้เงินไม่มาก ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางตราสารอนุพันธ์หลายประเภทให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน โดยมี SET50 Index Futures (อ่านว่า เซ็ตฟิฟตีอินเดกซ์ฟิวเจอร์ส) เป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์ตัวแรกๆ ที่เปิดให้ลงทุนกันในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) โดยปริมาณการซื้อขายสัญญาต่อวัน หรือที่เรียกกันว่า Volume เริ่มต้นจากพันต้นๆ ในปีแรกๆ และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนตถึงหลักหมื่นในปัจจุบัน จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรร่วมในงานสัมมนา...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม