Monday, June 18, 2012

IsoBuster 3

โดยปกติแล้วเราจะพบเห็นแต่การกู้ข้อมูลจาก HDD เป็นส่วนใหญ่ แต่หารู้หรือไม่ว่า.. ในปัจจุบันมีโปรแกรม IsoBuster 3 ที่สามารถกู้ข้อมูลจากแผ่น CD DVD ได้แล้ว นั่นหมายความว่า เทคโนโลยีการกู้ข้อมูลที่สูญหายไปนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ในการกูข้อมูลที่หายไปของแผ่น CD, DVD นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก เพราะในบางครั้ง แผ่นที่ถูกเขียนแล้ว อาจจะเป็นรอย หรือได้รับความเสียหาย ทำให้ข้อมูลที่ถูกเขียนลงบนแผ่นในช่วงเวลานั้นหายไปด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อเราได้ใช้งานโปรแกรม IsoBuster 3 เพื่อทำการกู้ข้อมูลที่หายไป โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเอาข้อมูลส่วนที่หายไปกลับมาใช้งานได้ใหม่ เรียกได้ว่าเทพสุด ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หายไป และความเสียหายของข้อมูล มีผลต่อการทำงานของ IsoBuster 3 อย่างมาก และมันจะทำงานให้เต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอน โปรแกรม IsoBuster 3 สนับสนุนการกู้แผ่นข้อมูลที่หลากหลายชนิดมาก ๆ ซึ่งรองรับแผ่นต่าง ๆ ได้แก่ CD-i, VCD, SVCD, SACD, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD-MRW, DVD-ROM, DVCD, DVD-RAM,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม