Saturday, June 2, 2012

Ad-conscious 10

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนมากมายไปแล้ว ในประเทศไทยอินเตอร์เน็ตก็กำลังพัฒนาตัวอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศยังค่อยข้างที่จะห่างไกลกันอยู่มาก เพราะต่างประเทศมีซื้อขายสินค้าออนไลน์มานานมากแล้ว แต่ประเทศไทยกำลังพัฒนาตัวและแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์มีความสำคัญนี่เอง ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็มีการพัฒนาตัวมันเอง และจะมีไวรัสที่เรียกว่า Spyware ที่แพร่กระจายอยู่บนเว็บไซต์ต่าง ๆ หากคุณไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัสจากการเข้าชมเว็บไซต์ แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย เพราะฉะนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เล่นเว็บไซต์เป็นประจำ ก็ควรที่จะป้องกันไวรัสจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วย เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ Ad-aware 10 เป็นโปแกรมป้องกันไวรัสรุ่นล่าสุดของ Ad-aware ซึ่งได้พัฒนามาเพื่อป้องกันไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในเว็บไซต์โดยเฉพาะ การเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยทั่วไป ที่เป็นเว็บไซต์ Net 2.0 ผู้ใช้งานจะมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง หากคุณโดนไวรัส Spyware ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคุณก็อาจจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป เพราะฉะนั้น หากคุณยังไม่มีโปรแกรม Ad-aware ขอแนะนำ Ad-aware 10 ให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งและอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันไวรัสที่แพร่อยู่บนเว็บไซต์ และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยนั่นเอง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม