Saturday, June 2, 2012

Download: แนะนำ 5 โปรแกรม Screen Capture ที่ทั้งฟรีและดี

Screenshots เป็นเหมือนสิ่งเติมเต็มให้บทความ หรือการสนทนาต่างๆ นั้นเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมทำ Screenshots นั้นมีหลายๆ โปรแกรมด้วยกันมีทั้งฟรี และเสียเงิน บทความนี้ได้รวบรวมโปรแกรม Screenshots ที่ทั้งฟรีและดี มาให้เลือกใช้งาน 5 โปรแกรมด้วยกัน Shotty GreenShot Screenshot Captor Live Capture Snappy Bookmark this page...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม