Friday, April 20, 2012

โปรแกรม Photoscape 3.6

โปรแกรม PhotoScape เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่มีความสามารถพอๆ กับโปรแกรม Photoshop แต่ใช้งานง่ายกว่ามาก มีเมนูภาษาไทยให้เลือกใช้ ที่สำคัญคือสามารถดาวน์โหลดไปใช้ฟรีกันได้เลย เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการจัดการรูปภาพแบบครบวงจรซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยหลายส่วน เช่น Viewer ใช้ดูรูปภาพ สร้าง slideshow, Editor แก้ไขรูปภาพและปรับแต่งแสงสี, Page สร้างภาพแนวอาร์ตโดยใช้หลายภาพมาต่อกัน, Animated GIF สร้างภาพเคลื่อนไหว, Print ส่วนช่วยในการพรินต์ภาพ, Color Picker ช่วยในการเลือกสี, Face Search ใช้ช่วยหาภาพที่ใกล้เคียงจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เห็นความสามารถของโปรแกรมตัวนี้แล้ว น่าใช้แบบสุดๆ ตอนนี้ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเป็น Photoscape 3.6 แล้ว Photoscape is an amazing free photo editor. It includes so multiple filters, tools and distinctive effects you ll find  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม