Friday, April 20, 2012

โปรแกรม Ad-aware 9.6

โปรแกรม Ad-conscious Free World wide web Security โปรแกรมเอาไว้กำจัด Spyware และ แบนเนอร์ ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก เป็นอีกโปรแกรมที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเครื่องของเรา เนื่องจากในปัจจุบันโปรแกรมสแกนไวรัสทั่วไปมักจะเน้นการป้องกันภัยจากไวรัสเสียส่วนใหญ่ ซึ่งภัยอีกอย่างหนึ่งที่มักมาพร้อมกับการเล่นอินเตอร์เน็ตก็คือโปรแกรมจำพวก สปายแวร์ แอดแวร์ และมัลแวร์ ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยในการดูแลภัยเหล่านี้ โปรแกรมมีความสามารถในการสแกนและทำลายโปรแกรมอันตรายเหล่านี้ ซึ่งมักแฝงตัวติดตั้งลงบนเครื่องของเราอย่างไม่รู้ตัว โปรแกรมจะทำการสแกนเครื่องของเราแล้วรายงานผลโดยเราสามารถเลือกลบได้เองทีหลังหรือลบทั้งหมดเลยก็ได้ โปรแกรมใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละโปรแกรมร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลมัลแวร์ ทำให้การตรวจจับโปรแกรมอันตรายเป็นไปอย่างแม่นยำ Full virus and malware protection An outstanding feature in Ad-conscious is its interface, with basic and Advanced modes and big, colorful buttons that take you to the program’s main tools. The system  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม