Thursday, July 19, 2012

Notepad 6

โดยปกติแล้ว สำหรับคนที่ใช้งาน Windows OS จะมีโปรแกรม Notepad ติดตั้งมาให้ใช้งานอยู่แล้ว แต่เนื่องจากตัวโปรแกรมสำหรับเปิดอ่านไฟล์และเขียนแก้ไขเท่านั้น แต่หากขาดเครื่องมือที่จะช่วยเขียนหรือช่วยแก้ไขข้อความที่เปิดอ่าน เช่นการคัดลอก การวาง การย้อนกลับ และการบันทึก เป็นต้น โปรแกรม Notepad 6 จะเป็นโปรแกรมที่จะมาอัพเดต Notepad ของเดิมที่แถมมากับ Windows ให้มีความฉลาดและมีความสามารถมากยิ่งขึ้น มีเครื่องมือการใช้งานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และมีคุณสมบัติรวมถึงประสิทธิภาพในการช่วยแก้ไขหรือสร้างไฟล์งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็น Editor ตัวหนึ่งที่ทั้งใช้งานได้คล่องแค่วรวดเร็ว และไม่หนักเครื่องอีกด้วย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม