Thursday, July 19, 2012

cFosSpeed 7

cFosSpeed 7 เป็นโปรแกรมสำหรับเข้ามาจัดการช่องทางการสื่อสาร การเดินทางของข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ได้ไวกว่าปกติ และดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน โปรแกรม cFosSpeed 7 ไม่ได้ช่วยเพิ่มความเร็วสูงสุดของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน เช่นความเร็วเน็ต ณ ปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 10MB/s มันไม่ได้ทำให้เน็ตวิ่งได้เกินค่าที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ แต่ cFosSpeed 7 จะช่วยจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านของการรับและส่งข้อมูล รวมถึงช่องทางการจราจรของข้อมูลให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำให้การใช้งงานอินเตอร์เน็ตนั้นเร็วกว่าเดิมนั่นเอง หลาย ๆ คนยังมองไม่เห็นภาพว่า cFosSpeed 7 จะเข้ามาจัดการอย่างไร ลองนึกถึงภาพของการจราจรตรงสี่แยก หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร รถจะติดแค่ไหน? นั่นแหละ โปรแกรม cFosSpeed 7 ก็เหมือนกับสัญญาณไฟจราจร ทำให้การจราจรเป็นระบบระเบียบ แถมยังไม่มีรถติดอีกด้วยนั่นเอง เช่นเดียวกันโปรแกรมนี้ใช้แล้วเข้าเว็บไซต์ได้เร็วกว่าเดิมอย่างแน่นอน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม