Thursday, July 19, 2012

Facebook: PinView เปลี่ยนหน้า Facebook Timeline ให้เหมือน Pinterest Board

ก่อนหน้านี้ทีมงานเคยแนะนำ Facebook App อย่าง Friendsheet ที่ช่วยเปลี่ยนหน้า Facebook Timeline ของเราให้มีการแสดงผลคล้ายๆ กับเว็บของ Pinterest มาวันนี้ทีมงานมีอีกหนึ่ง Facebook App มาแนะนำครับ Facebook App นี้มีชื่อว่า PinView ครับ มีรูปแบบคล้ายๆ กับตัวก่อนหน้านี้ เมื่อเราทำการเชื่อมต่อกับ แอพฯ PinView...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม