Friday, April 13, 2012

ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลภาษา Dictionary.Net 3.3.4104

Dictionary.Net เป็นโปรแกรมแปลภาษาืั้ที่เป็นพจนานุกรมพูดได้หลายภาษาและเครื่องมือแปลภาษาที่สามารถแปลภาษามากกว่า 65 ภาษาที่แตกต่าง เป็นโปรแกรมแปลภาษาที่ให้บริการออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง Google Dictionary, แปล, การค้นหา, คำแนะนำและ ถ้าเป็นภาษาที่ input และ output จะเหมือนกัน (เริ่มต้น), โปรแกรมจะทำงานในโหมดพจนานุกรมและให้ข้อมูลรายละเอียดที่มีการอ้างอิงและตัวอย่างทั้งภาพและเสียงตัวอย่าง ถ้าเป็นภาษาที่สองคือเลือกโปรแกรมจะเน้นคุณสมบัติการแปลซึ่งรวมถึงวลีที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับคำจำกัดความของเว็บ โปรแกรมแปลภาษา Dictionary.Net ยังสามารถใช้การได้อย่างรวดเร็วค้นหาคำแปลหรือย่อหน้าบนเว็บไซต์ (หรือเอกสารอื่น ๆ ) โดยการเลือกข้อความและกดแป้นพิมพ์ลัด ซอฟแวร์แบบสแตนด์อโลนไม่จำเป็นต้องติดตั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้จากลิงค์ด้านล่างครับ โปรแกรมแปลภาษา Dictionary.Net เป็นพจนานุกรมพูดได้หลายภาษาขนาดเล็กและสามารถแปลภาษาต่างๆได้มากถึง65 ภาษา ยกตัวอย่างเช่น ภาษา แอฟริกา , แอลเบเนีย, อาหรับ, เบลารุส, เบงกอล, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีน SIMP, จีน, ตราด, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม